Bestuurswissel

Niels Jimmink heeft na een succesvol jaar het voorzitterschap van de club overgedragen aan Katrijn van de Vlerk. Na een periode van toewijding en betrokkenheid heeft Niels de club met zijn leiderschap en visie geleid, en de leden zijn hem hiervoor zeer dankbaar. Nu wensen we Katrijn veel succes toe in haar nieuwe rol als voorzitter.

Gedurende zijn voorzitterschap heeft Niels Jimmink de club van Rotary Texel naar nieuwe hoogten geleid. Onder zijn leiderschap heeft de club zich ingezet voor tal van lokale gemeenschapsprojecten, waarbij ze een positieve impact hebben gehad op het eiland Texel. Met zijn inspirerende persoonlijkheid heeft Niels de leden gemotiveerd om samen te werken en zich actief in te zetten voor maatschappelijke doelen.

Niels Jimmink kijkt met trots terug op zijn jaar als voorzitter van Rotary Texel en is dankbaar voor de steun en betrokkenheid van de leden. Hij benadrukt dat het succes van de club te danken is aan de gezamenlijke inspanningen van alle leden en de sterke teamgeest die binnen Rotary Texel heerst. Niels is ervan overtuigd dat de club onder de leiding van Katrijn van de Vlerk zal blijven floreren en nieuwe successen zal behalen.

Met de overdracht van het voorzitterschap aan Katrijn van de Vlerk is de club vol vertrouwen in een veelbelovende toekomst. Katrijn heeft zich al bewezen als een toegewijd lid van Rotary Texel en brengt een schat aan ervaring en enthousiasme met zich mee naar haar nieuwe rol. De leden zijn ervan overtuigd dat Katrijn met haar leiderschap en inspiratie de club naar nieuwe hoogten zal brengen. De overdracht vond plaats op dinsdag 13 juni tijdens een gezellige clubavond bij Het Voedselbos.

Rotary Texel bedankt Niels Jimmink voor zijn inzet en toewijding gedurende zijn voorzitterschap en wenst hem het allerbeste voor de toekomst. De club prijst zich gelukkig dat hij betrokken zal blijven en een waardevolle bijdrage zal blijven leveren aan de activiteiten van Rotary Texel.

De leden van Rotary Texel kijken met enthousiasme uit naar het komende jaar onder het leiderschap van Katrijn van de Vlerk. Ze zijn ervan overtuigd dat haar visie en toewijding de club verder zullen versterken en dat ze gezamenlijk nog meer positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen op het prachtige eiland Texel.